Bestyrelse

2017-2018

Formand

Vibeke Meldgaard Sørensen
Østergade 20, 7600 Struer
Email: formand@ucks.dk

Kasserer

Charlotte Egsgaard Simonsen
Ydunsvej 3, 7600 Struer
Email: kasserer@ucks.dk

Webmaster

Erik Meldgaard Sørensen
Thorsvej 5, 7600 Struer
Email: webmaster@ucks.dk

Menig medlem

Svend Erik Simonsen

Irene Bargisen

Revisorer

Alice Kjeldsmark Jensen

Jens Knudsen